EKOPROJEKT

.O FIRMIE.

Biuro Projektowo-Handlowe „Ekoprojekt” powstało w 1995 roku. Na początku działalności firma „Ekoprojekt” ukierunkowana była na kompleksowe realizacje prac projektowych z zakresu ochrony środowiska powierzanych jej przez inne firmy projektowe. Uzyskane w tamtym okresie doświadczenia zawodowe, marketingowe i organizacyjno-prawne w kierowaniu pracami projektowymi spowodowały, że obecnie ”Ekoprojekt” jest firmą rodzinną mającą pełne pokrycie fachowe w zakresie transportu i oczyszczania ścieków, ochrony wód i utylizacji odpadów. W szczególności mgr inż. Witold Sikora, pracownik Politechniki Śląskiej, PB „Koksoprojekt” i PRITiS „Wodpol”, a obecnie właściciel BP-H „Ekoprojekt” nadzorował lub wykonał szereg koncepcji i projektów z zakresu gospodarki ściekowej i oczyszczalni ścieków dla gmin oraz zakładów. Mgr inż. Agata Sikora pracownik min.: BP „Biprowod” wykonała szereg prac projektowych, szczególnie z zakresu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jak również gospodarki odpadowej. Rolę wspomagającą dla firmy w zakresie technologii oczyszczania ścieków spełnia ponadto dr inż. Jan Sikora – pracownik Politechniki Śląskiej. BP-H „Ekoprojekt” oferuje pełny zakres usług konsultingowo-inżynieryjnych, związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji służących ochronie środowiska, a obejmujących:

Firma jest szczególnie dobrze przygotowana do projektowania naturalnych i technicznych oczyszczalni ścieków dla przepustowości do 10 000 m3/d z usuwaniem biogenów i zanieczyszczeń resztkowych wraz z systemami transportu ścieków (kanalizacja grawitacyjna wraz z układami tłocznymi i kanalizacja ciśnieniowa). Firma ma również bogate doświadczenia z zakresu projektowania sieci i urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe. Firma posiada również osiągnięcia w zakresie współdziałania z Gminami w pozyskiwaniu środków pomocowych z Funduszy Europejskich. Obecnie firma specjalizuje się w wykonywaniu operatów wodnoprawnych i pozyskiwaniu stosownych „Decyzji pozwoleń wodnoprawnych”

.REALIZACJE.

.KONTAKT.

Biuro Projektowo - Handlowe "EKOPROJEKT", Witold Sikora

41 - 811 Zabrze, ul. Żurawia 1

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.